Disclaimer

DegelijkBuitenleven.nl, onderdeel van FK Hekwerken, doet haar uiterste best om de informatie op deze website en te toebehorende websites zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Aan kennelijke foute informatie op de website van DegelijkBuitenleven.nl, en toebehorende websites, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 
Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan FK Hekwerken en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u op verschillende manieren met ons in contact treden:
 
Telefoon: (0342) 44 3406
E-mail: info@degelijk-buitenleven.nl
 
Of schriftelijk:
Degelijk Buitenleven.nl by FK Hekwerken
Tolboomweg 4
3784 XC Terschuur

Kunnen wij u helpen?

Bezoek onze showroom

Tolboomweg 4, Terschuur
Openingstijden

Bel ons

0342 443 406 (algemeen en planning)
0342 231 231 (storingen)
0342 231 230 (offerteaanvragen)

Contact opnemen